Wethouder Salman start platform Leef Mee!

Leef Mee! Noordwijk
23/3/2021

Op woensdag 17 maart 2021 werd op symbolische wijze door wethouder Salman de website Leef Mee Noordwijk online gezet. Helaas kon dit maar met een select gezelschap in het gemeentehuis van Noordwijk. Namens Buro Binnen, de ontwikkelaar van de website, waren aanwezig Thomas Steenvoorden, Pauline de Ruiter, Martine Bakker en Sybylle Kroon. Namens de gemeente was projectleider Arjan Kersten aanwezig.

Ontwikkelaar Thomas Steenvoorden nam het woord en gaf een korte omschrijving van het gelopen traject. Het project startte ongeveer een jaar geleden en na een verkenning van gelijksoortige projecten in het land, die voornamelijk bestonden uit een opsomming van aanwezige organisaties in het maatschappelijk domein, heeft Buro Binnen het platform heel anders aangepakt. In nauwe samenwerking met Arjan Kersten werd besloten te gaan werken met ervaringen van mensen met een dienst aangeboden door organisaties. Door deze voorbeelden prominent op de eerste pagina te plaatsen kan dit een tip zijn voor anderen ook zelf actie te ondernemen om hun leven leuker te maken.

De wethouder sprak zijn waardering uit voor het vele werk wat is verricht om deze start mogelijk te maken. Hij hoopt dat dt platform voorziet in een behoefte en mensen kan inspireren zelf initiatieven te namen. De link met de nieuwe welzijnsnota 'Een gelukkig leven in Noordwijk' werd gemaakt omdat dit nieuwe platform er ook toe kan bijdragen dat de inwoner zich gelukkig(er) voelt in onze mooie gemeente.

Er staan inmiddels bijna honderd initiatieven, die tips worden genoemd, op de website en een dertigtal ervaringen. En het platform blijft groeien. Elke week melden zicht nieuwe organisaties met nieuwe initiatieven en het schrijven van ervaringen blijft ook doorgaan. Nieuwsgierig geworden of contact leggen met Leef Mee!, kijk dan op de website: www.leefmeenoordwijk.nl