Gezellige dingen doen met de buren

In 2017 verhuisden Hans en Marian Smit naar het appartementencomplex voor senioren De Eendracht in Noordwijk Binnen. Hans (71) zag als horecaman, ‘verbinder’ en gezelligheidsdier in hart en nieren meteen de vele mogelijkheden van het enorme atrium van het complex. Hij ging activiteiten voor de bewoners, zijn buren, organiseren en werd later lid van de bewonerscommissie. Al snel kwam hij in contact met Buurtwerk.

"Wij organiseren met veel plezier activiteiten in De Eendracht. Zo brengen we buren in contact met elkaar en is de buurt een stuk gezelliger geworden."
Atrium aangekleed

“Toen wij in 2017 in De Eendracht kwamen wonen, werd er eigenlijk niks georganiseerd, terwijl het atrium een perfecte plek is om gezellige activiteiten te houden. We zijn toen begonnen met een koffieochtend. Om de boel wat aan te kleden, klopten we aan bijde woningstichting. Die vonden het een goed idee en schonken ons mooie tafels, stoelen en kasten. Via Buurtwerk van Welzijn Noordwijk kwamen we bij het Fonds 1818 terecht. Van het bedrag dat we via Fonds 1818 kregen, konden we allerlei andere spullen en inventaris kopen.”

Sociale contacten

“Sindsdien hebben we al heel wat activiteiten georganiseerd, zoals stamppotmiddagen, kerstavonden met muziek en nieuwsjaars-hightea. Ook wordt er regelmatig samen gegeten. Nu het atrium gezellig is aangekleed, zitten mensen er ook vaker om bij te praten. Het heeft al heel wat leuke sociale contacten opgeleverd.Het komt de sfeer binnen ons wooncomplex zeker ten goede.”

Elektronisch bingo apparaat

“We krijgen veel medewerking van Welzijn Noordwijk en de gemeente. Die contacten zijn heel belangrijk. Zo hebben we Buurtwerk ingeschakeld om onze bingo middag te verbeteren voor doven, slechthorenden en slechtzienden. Het advies was om Fonds 1818 weer in te schakelen. Met een donatie uit dat fonds konden we een elektronisch bingo apparaat met grote cijfers aanschaffen dat we delen met wooncomplex De Rederijker. Het maakt de bingo middagen een stuk gezelliger, nu iedereen kan meedoen zonder telkens te hoeven vragen welk cijfer er is omgeroepen.”

Vermaken en verbinden

“We willen graag samenwerken. Je kunt spullen delen met anderen, maar ook momenten. Zo ontmoet je andere mensen. Mensen vermaken én verbinden heb ik altijd leuk gevonden en dat doe ik nog steeds met plezier. Samen met de twee andere leden van de bewonerscommissie krijgen we veel voor elkaar, als je maar weet welke ingangen je kunt gebruiken. We blijven leuke dingen voor onze eigen bewoners organiseren. En ook voor andere Noordwijkers. Zo ga ik binnenkort mijn beroemde nasi maken voor de bewoners van De Rederijker. Ik geniet ervan mensen bij elkaar te brengen.”