Gezellige ontmoetingen met leeftijdsgenoten

Negen jaar is Henriëtta Floris (80) uit De Zilk voorzitter geweest van Katholieke Bond van Ouderen KBO, afdeling De Zilk. Nog steeds is ze actief in de bond, maar nu als lid. Als geen ander weet ze hoe belangrijk het is om op ‘je oude dag’ niet thuis te blijven zitten maar in beweging te blijven én in contact te blijven met mensen. KBO De Zilk biedt leden een breed scala aan activiteiten, waar iedereen – actief of inactief – aan deel aan nemen. 

“Door het organiseren van gezellige activiteiten proberen we Zilkers op leeftijd in beweging te krijgen en te houden.”
Binnen en buiten

“Onze uitvalsbasis is de Duinpan in De Zilk. Daar vinden alle activiteiten plaats. Buiten het pand liggen bijvoorbeeld drie jeu-de-boulesbanen. Ook gaan we wekelijks wandelen. Binnen oefenen ons koor en het orkest. Ook kan er gebiljart en gekaart worden of spelletjes worden gespeeld. Natuurlijk kun je daar ook gezellig koffiedrinken tijdens de activiteiten. Je hoéft niet mee te doen, gewoon gezellig onder mensen zijn, is ook prima. Alles kan, niks moet. En mis je iets in het aanbod en heb je zelf ideeën voor een activiteit, dan zijn die altijd welkom.”

Uit de stoel

“Toen ik voorzitter was, heb ik koersbal en bridgeles geïntroduceerd. Dat staat nog steeds op het programma. Hoewel de bridgers nu geen les meer hebben: ze bridgen nu elke week. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, naar behoefte van de leden. Dat is niet altijd gemakkelijk, want de wensen zijn zeer divers. Toch is het belangrijk dat je als senior uit je stoel komt, in beweging blijft en onder de mensen komt.”

Hele jaar activiteiten

“We hebben naast wekelijks of maandelijks terugkomende activiteiten ook jaarlijkse activiteiten op het programma. Zo gaan we ieder jaar naar de generale repetitie van de schoolmusical, worden er busreisjes georganiseerd en vieren we kerst gezamenlijk. In de zomermaanden houden we inloopochtenden in de Duinpan. Die zijn ook altijd reuze gezellig, ook omdat er dan van alles te doen is.”

Pannenkoeken eten

“Met de school hebben we goede contacten. Zo bakken de leerlingen van groep 8 elk jaar pannenkoeken voor hun opa’s en oma’s. Ook de KBO wordt daar altijd bij uitgenodigd. We eten dan gezamenlijk pannenkoeken. Verder zijn leden van de KBO altijd welkom bij andere initiatieven binnen de gemeenschap van De Zilk, zoals de seniorenmiddagen van de feestcommissie en het carnaval. Daar is veel animo voor; de grote zaal van de Duinpan zit altijd helemaal vol.” 

Aandacht voor elkaar

“Als voorzitter heb ik me ingezet voor de gemeenschap van De Zilk. Ik ben geen voorzitter meer, maar als actief lid draag ik de KBO nog steeds een warm hart toe. Het is een gezellige club en het is altijd leuk om bekende mensen te ontmoeten, nieuwe te leren kennen, samen dingen te ondernemen en samen actief te zijn. Er is aandacht voor elkaar, men leeft met elkaar mee, in goede, maar ook in moeilijke tijden. Dat is toch mooi?” "