Lekker bewegen in de buitenlucht

Halverwege oktober 2021 zijn aan de Parnassialaan in Noordwijkerhout zeven beweegtoestellen neergezet onder de naam de Beweegtuin. Aan het einde van die maand is, onder begeleiding van buurtsportcoach Bart Duivenvoorden, de eerste trainingssessie geweest met de doelgroep van 50-plussers. Daaronder was Lydia van der Niet, die haar werkzame leven heeft doorgebracht als medewerker in De Koepel in Haarlem en later als chauffeur bij Taxi Brouwer. Nu nog is zij als vrijwilliger bij AutoMaatje actief.

“Ik heb de smaak zo te pakken dat ik naast de maandagochtend ook op donderdagochtend aan het sporten ben.”

Ontstaan en groeiLydia is één van de enthousiaste deelnemers van het eerste uur. “Ik zag in ‘de Noordwijkerhouter’ een aankondiging dat er beweegtoestellen aan de Parnassialaan oktober 2021 werden neergezet. Dat is vlakbij Puyckendam, waar veel senioren wonen en ook dichtbij bij mijn huis. Wij zijn begonnen met vijf deelnemers. Na een week waren dat er twaalf en bij de derde keer dat wij op maandagochtend bij elkaar kwamen was het aantal gegroeid tot twintig. Teveel om een goede sessie van 45 minuten te hebben. Daarom besloot buurtsportcoach Bart, die zegt dat hij aan de mimiek in mijn gezicht af kan lezen dat ik er echt voor ga, om op maandagochtend een tweede sessie te houden. De eerste is van tien uur tot kwart voor elf en dan volgt de tweede tot half twaalf. Wij zijn nu zo’n 10 weken bezig en wij merken met elkaar dat wij er veel baat bij hebben.” Intensieve sessiesEr wordt flink doorgepakt tijdens de sessies. De deelnemers maken ieder drie rondes op de zeven beweegtoestellen en daarnaast worden er ook rek- en strekoefeningen gedaan. Lydia: “De twintig deelnemers, met een gemiddelde leeftijd tussen de 65 en 70 jaar, zijn trouwe bezoekers van de beweegsessies. Zo’n zes deelnemers waaronder ikzelf hebben besloten om ook op donderdag in de Beweegtuin bij elkaar te komen. Daar is onze coach Bart weliswaar niet bij aanwezig maar ‘zijn’ oefeningen kunnen wij dan herhalen.”Niet ver wegOm ervoor te zorgen dat ouderen aanhaken is het van belang dat een Beweegtuin niet te ver van hun woning is. Lydia: “Dat zie je ook bij ons. Alle deelnemers wonen dichtbij. Ik ben ervan overtuigd dat als deelnemers eerst een half uur moeten wandelen of fietsen om bij de tuin aan te komen de animo gering zal zijn. Daarom is het goed om te horen dat de gemeente meer Beweegtuinen wil openen. Ik vind de locatie bij het Gezondheidscentrum bijvoorbeeld een mooie, ook centrale plek. Verder denk ik dat een Beweegtuin in Mossenest ook veel belangstelling zal trekken.”