OntmoEten eetproject tegen eenzaamheid

Jaap is vanaf het begin bij project OntmoEten betrokken. Na het verlies van zijn vrouw voelde hij zich steeds eenzamer. Het ging steeds minder goed met hem. Tot hij zich aanmeldde bij OntmoEten en kennis maakte met het doel van het project waar hij één keer in de twee weken naar toe gaat om samen met andere bezoekers een warme maaltijd te eten. Het project staat onder leiding van en begeleiding door Reuring, waar de visie is op eigen benen staan en de aandacht gericht is op eigen kracht. Dat werkte ook voor Jaap want gaandeweg gaat het steeds beter met hem.

“Eens in de twee weken schuift ik graag aan tafel bij het project OntmoEten samen met andere lotgenoten te genieten van een lekkere warme maaltijd.”

Start en indelingHet project OntmoEten is in januari 2020 van start gegaan.Er zijn meer groepen van 8 tot10 deelnemers, die met elkaareen maaltijd bereiden en nuttigen. Door de kleinschaligheidvan het project leren de mensen elkaar sneller en goed kennen.De deelnemers geven aan dat er tussen hen een band ontstaat.Drie groepenEr zijn drie groepen in het project. Groep A eet samen metbegeleiding en vrijwilligers. Groep B eet samen met vrijwilligersen coach Ingrid. In groep C opereren de deelnemers zelfstandigen spreken ze onderling met elkaar af.Jaap maakt stappenJaap is doorgestroomd naar groep B van het project waaraancoach Ingrid verbonden is. Zij gaat verder met het aanreiken vanhandvatten tegen eenzaamheid. De aandacht is gericht op hetversterken van de groepsband waardoor na een half jaar Jaapkan uitstromen zodat hij elders verder kan groeien. Dat kan dooraf te spreken met mensen die hij bij het project heeft ontmoet,zoals bij een horecagelegenheid in de gemeente. Dat gebeurt nual door de vrienden die hij door OntmoEten en ook via Reuringheeft leren kennen, waardoor eens in de week samen eten almogelijk is geworden. Prachtige resultaten die laten zien dat hetbest goed gaat met Jaap al blijft het verlies van zijn vrouw voorhem pijnlijk. De winst is dat Jaap zich niet meer zo eenzaamvoelt. Hij heeft zijn sociaal isolement kunnen verlaten en hij heeftnieuwe vriendschappen gesloten. Jaap gaat geregeld bij Reuringeen bakje ko edrinken waar hij ook nieuwe vrienden ontmoet.Iets om trots op te zijn, Jaap heeft zelf initiatief genomen om eenzaamheid aan te pakken. Heel knap van hem. Hij is nietalleen want het project telt al 40 deelnemers.Jaap is niet het enige succesverhaal. Er zijn er meer.Mensen die uit een sociaal isolement komen door mensen teontmoEten. Ze worden gezien en krijgen ondersteuning opmaat door professionals en vrijwilligers van Reuring en coachIngrid. Er zijn ook bezoekers van OntmoEten die het nu nogniet lukt om door of uit te stromen maar dat kan op een latermoment wellicht wel. Belangrijk is dat zij zich beter gaan voelenen dat zij meer mensen hebben leren kennen die ze nu in hetdorp tegen komen. Dat zorgt voor die belangrijke verbinding.Duidelijk voor hen is dat je samen niet alleen staat!