Warm thuis bij Join us

Join us is de ontmoetingsplek voor jongeren die moeite hebben met het leggen van sociale contacten. Marco is daar één van. Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al heel veel voor zijn kiezen gehad. “Ik heb tot en met de brugklas regulier onderwijs gevolgd. Toch vond men het nodig om mij naar het speciaal onderwijs te verwijzen. Ik heb daar geen goed gevoel aan over gehouden. Het heeft ervoor gezorgd dat ik jaren thuis heb gezeten.” Het tij is gekeerd want met veel plezier volgt hij momenteel een koksopleiding op mbo-niveau en werkt hij in een hotel in Noordwijk aan Zee. Mede door de bijeenkomsten bij Join-us is hij zo ver gekomen.

“Ik heb kracht gevonden om ook buiten Join us contacten te leggen.”
Uit het dal geklommen

In de jaren dat hij noodgedwongen thuis zat kwam hij ook nauwelijks het ouderlijk huis uit. De eenzaamheid, die dat met zich meebracht, werd nog eens vergroot door de coronamaatregelen. “Ik raakte depressief, want ik zat zonder werk en volgde geen opleiding.” Ik ben online gaan zoeken naar hulp. Die heb ik gevonden bij Join us.”

Veel zelfwerkzaamheid

Van de jongeren wordt bij Join us veel zelfwerkzaamheid verwacht. Begeleidster en jongerenwerker van het Welzijnskwartier Vera van der Laan: “Wij beginnen gezamenlijk en maken een rondje wat iedereen in de afgelopen week heeft meegemaakt. Daarna wordt aan de hand van de besluitvorming in de vorige bijeenkomst begonnen met één of meer activiteiten die zij zelf hebben voorbereid. Als daar spullen voor nodig zijn zoals verf en penselen dan zorgen wij dat die er zijn. Maar als ze gezamenlijk willen bakken dan moeten ze de ingrediënten meenemen.”
Het kan ook zijn dat besloten is om een avond te gaan bowlen of midget-golfen. De begeleiders zijn de hele avond aanwezig om de bijeenkomst bij te sturen als het nodig is. Ook zijn ze beschikbaar voor 1-op-1 gesprekken. Er wordt  samen met de jongere(n) bekeken hoe zijn verder aan hun social challenge kunnen werken en hoe ze in hun vel zitten.
Vera: “Als een nieuwe deelnemer zich meldt, dan gaan wij na of zo iemand past of elders beter geholpen kan worden. Wij zorgen dat deze jongere  goed opgevangen wordt bij en door de anderen. Want het is van vitaal belang dat de deelnemers zich in een vertrouwde omgeving zich veilig voelen, om vandaar uit te werken aan het verbeteren van hun sociale contacten.”

Vertrouwd adres voor Marco

Naast eenzaamheid kreeg Marco ook te maken met epileptische aanvallen. “Het aantal en de zwaarte groeiden zo aan dat de ambulancebroeders mij bij naam en toenaam bleken te kennen. Ik heb er nu gelukkig geen last meer van, maar ga wel situaties uit de weg die tot een aanval kunnen leiden. Je zult mij niet vinden in een drukke kroeg want drukte, alcohol en epilepsie gaan niet goed samen. Daar komt bij dat socialiseren nog steeds niet mijn ding is. Maar Join us heeft mij wel geleerd hoe ik daar aan kan werken.”

Eenzaamheid probleem bij jongeren

Landelijk gezien heeft één op de vijf jongeren te maken met eenzaamheid. Om daar verbetering in te brengen is in 2018 landelijk Join us opgericht. Noordwijk volgde een paar jaar later. Er wordt gewerkt met twee leeftijdscategorieën.