Dit hebben we gevonden

Niet gevonden wat je zocht?
Ga hier terug naar de zoekpagina.

(Medisch) Pedicure aan huis

De pedicure kan u thuis van een ingegroeide nagel, likdoorn of overmatig eelt afhelpen. Ook geschikt voor mensen die door diabetes, reuma of vaatstoornissen behoefte hebben aan professionele voetverzorging.

Voor wie?
Senioren
Organisatie
Ledenservice Marente
071 409 33 85
Ga naar de website
ANWB AutoMaatje Noordwijk

Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je daardoor te veel thuisblijven en is het lastig om ergens te komen? Met ANWB Automaatje kan je weer gemakkelijker iets ondernemen en kom je weer onder de mensen. Je hebt een maatje en de activiteiten die je samen onderneemt.

Voor wie?
Alle inwoners van Noordwijk die minder mobiel zijn en geen redelijk vervoersalternatief hebben.
Organisatie
Welzijn Noordwijk
Ga naar de website
Activiteiten voor ouderen

KBO de Zilk heeft een wekelijks terugkerend programma, enkele activiteiten hebben een maandritme. Bovendien hebben we enkele jaarlijkse activiteiten voor zoveel mogelijk ouderen. De kern van onze inzet is het aanbieden van activiteiten voor ouderen. Daarbij proberen we de kosten voor de deelnemers zo gering mogelijk te laten zijn, zodat er zoveel mogelijk ouderen kunnen worden bereikt. Op die manier voorkomen wij sociale isolatie en stimuleren het bewegen van ouderen.

Voor wie?
Senioren waarbij geen strikte leeftijdsgrens wordt gehanteerd.
Organisatie
KBO afd De Zilk
06 53 79 28 08
Ga naar de website
Activiteiten voor ouderen

De ANSV organiseert voor ouderen activiteiten zoals kaarten, gymnastiek, sjoelen, bingo enz. De activiteiten die wij organiseren, veel in samenwerking met de andere ouderenbonden in de gemeente, zijn bedoeld om senioren actief te houden en eenzaamheid te bestrijden. Meedoen in de maatschappij.

Voor wie?
Senioren 55+
Organisatie
ANSV
071 368 86 27
Ga naar de website
Administratie ondersteuning

Organisatie die ouderen bijstaat met ouderenadviseurs voor en belastinginvullers.

Voor wie?
Senioren 55+
Organisatie
ANSV
071 361 49 81
Ga naar de website
Advies en ondersteuning opvoeden en opgroeien kinderen

Ieder kind in Noordwijk gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien. Gratis advies over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden, voor kinderen, ouders/verzorgers en professionals. Wij staan voor je klaar met een luisterend oor, hulp en ondersteuning. Diensten: Jeugdgezondheidszorg, Pedagogisch advies, CJG Cursussen. Werkwijze: De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken met Triple P. Deze methode gaat uit van positief opvoeden.

Voor wie?
9 maanden tot 23 jaar, (groot-)ouders en verzorgers, professionals.
Organisatie
Centrum voor Jeugd en Gezin
088 254 23 84
Ga naar de website
Alarmering Groot Hoogwaak

Bij een spoedeisende situatie kunt u Groot Hoogwaak alarmeren met één druk op de alarmknop. Binnen 30 minuten komt er hulp van de verzorging. De verzorging blijft bij u totdat de situatie onder controle is.

Voor wie?
senioren
Organisatie
Groot Hoogwaak
071 368 87 89
Ga naar de website
Algemeen Maatschappelijk Werk

Wij streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.

Voor wie?
18+
Organisatie
Kwadraad
088 900 40 00
Ga naar de website
Alzheimer Café

Een trefpunt voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, familieleden, buren, hulpverleners en overige belangstellenden. Het biedt hen ondersteuning, voorlichting en lotgenoten-contact en daardoor hun kwaliteit van leven  te verbeteren.

Voor wie?
Mensen met (mogelijke) dementie, hun mantelzorgers, familieleden, buren, hulpverleners en overige belangstellenden.
Organisatie
Alzheimer Nederland
06 46 03 39 96
Ga naar de website
Ambulante GGZ begeleiding

Het bieden van begeleiding aan huis aan mensen met een psychiatrische stoornis of dubbele diagnose (GGZ en VG).

Voor wie?
GGZ clienten Volwassen
Organisatie
Zorggroep Soeverein
06 50 67 36 93
Ga naar de website
Ambulante Jeugdhulp

Begeleiding en behandeling bieden aan van 6 tot 25 jaar thuis of elders.

Voor wie?
Jeugd, jong volwassenen
Organisatie
Ambulante Jeugdhulp
Ga naar de website
Begeleiding naar werk

Wij begeleiden mensen met een WGA-, WAO-, Wajong-, WAZ- en ZW-uitkering om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen om ze uiteindelijk naar een baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding toe te leiden.

Voor wie?
Mensen met een WGA-, WAO-, Wajong-, WAZ- en ZW-uitkering.
Organisatie
De Duijf Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Ga naar de website
Begeleiding voor zelfstandigheid en participatie

De ambulante begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en participatie in de samenleving en wordt geboden op alle levensgebieden van de cliënt en diens netwerk.

Voor wie?
0 t/m 35 jaar (30 jaar bij aanmelding)
Organisatie
Prodeba
088 120 33 00
Ga naar de website
Behandeling Infant Mental Health, ontwikkelingsstoornissen en transitiepsychiatrie

Behandeling met specifieke expertise op het gebied van Infant Mental Health, ontwikkelingsstoornissen en transitie psychiatrie.

Voor wie?
0-23 jaar, met uitloop tot 30 voor cliënten in zorg
Organisatie
Prodeba
088 120 33 00
Ga naar de website
Behandeling na diagnose

Behandeling met specifieke expertise op het gebied van Infant Mental Health, ontwikkelingsstoornissen en transitiepsychiatrie.

Voor wie?
primair 0-23 jaar, met uitloop tot 30 voor cliënten in zorg
Organisatie
Prodeba
088 120 33 00
Ga naar de website
Belangenbehartiging voor senioren

De vereniging Oud en Jong Actief, KBO Noordwijkerhout is een open bond voor 50-plussers en stelt zich ten doel de belangen van de ouderen en van haar leden in het bijzonder te behartigen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, koopkracht, digitalisering, mobiliteit, veiligheid en zingeving. Daarnaast wil zij gestalte geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige leden van de samenleving.

Voor wie?
Senioren 50+
Organisatie
KBO Noordwijkerhout
06 41 83 04 94
Ga naar de website
Belastinghulp aan huis

In uw vertrouwde omgeving, waar u alles bij de hand heeft, worden uw belastingzaken snel en deskundig geregeld door de belastingadviseur. Vooral mensen met een laag inkomen zoals ouderen, gehandicapten en chronisch zieken krijgen vaak geld terug.

Voor wie?
senioren
Organisatie
Ledenservice Marente
Ga naar de website
Beschermd Wonen

Het bieden van Beschermde Woonplekken aan mensen met een psychiatrische ziekte in een van onze beschermde woonvormen.

Voor wie?
Volwassenen
Organisatie
Zorggroep Soeverein
06 50 67 36 93
Ga naar de website
Beweegprogramma Lekker in je Lijf

Beweegprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een fysiotherapeut gedurende 18 weken in een groep bewegen. Aanvullend geeft een diëtist voorlichting over gezonde voeding.

Voor wie?
Volwassenen 18+ met overgewicht
Organisatie
Meiland Fysiotherapie
0252 34 45 64
Ga naar de website
Bewegen bij Reuring onder leiding van de Buurtsportcoach.

Iedereen kan mee sporten en bewegen jong en ouder onder leiding van de Buurtsportcoach. Tijdens het sporten is er ook een professional van Reuring aanwezig. Het sporten en bewegen wordt gegeven op alle locaties van Reuring in de diverse dorpskernen van de gemeente Noordwijk. Het is gratis, er zijn geen kledingvoorschriften. Als je meesport met Reuring in de zaal van het sportpark Duinwetering dan graag wel zaalschoenen aan. Deze kan je ook lenen bij Reuring. De sfeer is prettig de muziek staat aan, je bent van harte welkom!

Voor wie?
Alle leeftijden
Organisatie
Reuring 's Heeren Loo in samenwerking met de gemeente Noordwijk.
06 50 61 01 35
Ga naar de website
Bibliotheek aan huis

Bent u niet in staat om de bibliotheek te bezoeken maar wilt u wel graag wat te lezen in huis hebben? Neem contact op met de dichtstbijzijnde bibliotheek en u ontvangt regelmatig nieuwe boeken thuis.

Voor wie?
Volwassenen die niet zelf naar de Bibliotheek kunnen komen
Organisatie
Bibliotheek Bollenstreek
071 361 17 10 of 0252 37 36 21
Ga naar de website
Budgetcoach

Weet je niet meer hoe je je administratie op orde moet krijgen of heb je achterstanden met betalingen? Ik kan je hierin helpen zodat je je financiële zaken weer op orde krijgt.

Voor wie?
Volwassenen
Organisatie
Budgetcoach Bollenstreek
06 36 39 88 83
Ga naar de website
Buurtbemiddeling

Vind je het lastig om in gesprek te komen of loopt het gesprek op niets uit? Dan kan je Buurtbemiddeling inschakelen. Je kunt bij ons terecht voor advies of voor bemiddeling. De bemiddelaars zijn vrijwilligers van Kwadraad die getraind zijn in gespreksvoering.

Voor wie?
Buurtbewoners met een oplossende insteek
Organisatie
Kwadraad
088 900 40 00
Ga naar de website
Buurtwerk

De sociaal makelaar denkt en helpt mee om ideeën en wensen in de buurt om te zetten in actie. Hij helpt met advies, inzet en daadwerkelijke steun bij het voor elkaar krijgen van buurtinitiatieven. Bij hem kun je terecht met vragen over: vergunningen, het zoeken naar een locatie, samenwerkingspartners, fondsaanvragen en tips voor sponsering. Wil jij de buurt een stukje mooier, aangenamer en socialer maken? Neem dan contact op. Het doel van buurtwerk is om de sociale cohesie binnen de buurt te vergroten. Door samen dingen op te pakken in buurt zorg je voor verbinding. Binnen een buurt heb je veel verschillende soorten buurtbewoners met verschillende talenten. Als we deze talenten aan elkaar verbinden dan kunnen we samen de buurt versterken.

Voor wie?
Buurtbewoners Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk
Organisatie
Welzijn Noordwijk
06 36 15 36 23
Ga naar de website
Collegereeks verzorgd door Oud geleerd Jong Gedaan

Een interactief college aan ouderen.

Voor wie?
Volwassenen (50-plussers)
Organisatie
Bibliotheek Bollenstreek
071 361 17 10
Ga naar de website
Computer- en tablet curus

Laagdrempelige computer- en tablet cursussen in Noordwijk of Noordwijkerhout

Voor wie?
Volwassenen met een beperkte digitale-vaardigheid
Organisatie
Bibliotheek Bollenstreek
071 361 17 10 of 0252 37 36 21
Ga naar de website
Culturele wandelingen van KunstKlank & RouteMaps

(Wandel)routes in Noordwijk met cultuurhistorische achtergrondinformatie

Voor wie?
Iedereen die kan wandelen of meegenomen kan worden. Jong & oud.
Organisatie
KunstKlank i.s.m. RouteMaps
Ga naar de website
Cultuurcoach

De Cultuurcoaches binnen de Gemeente Noordwijk verbinden mensen en culturele organisaties in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk met elkaar. Doel van de coaches is het toegankelijk maken van cultuur door activiteiten te organiseren en het bestaande aanbod te promoten. Ze maken deel uit van het Sport-en cultuurloket van de gemeente dat weer onder Sportbedrijf Noordwijk valt. Dit loket biedt hulp, advies en begeleiding bij het vinden van passend aanbod.

Onze werkwijze is om mensen binnen de gemeente Noordwijk te verbinden met het culturele vlak. Door ze in aanmerking te laten komen met verschillende organisaties, krijgen deze organisaties meer draagvlak en naamsbekendheid.

Voor wie?
Iedereen in de gemeente Noordwijk
Organisatie
Sportbedrijf Noordwijk
06 29 05 27 17
Ga naar de website
Cursus Vrienden Maken

Thuis komen te zitten vanwege arbeidsongeschiktheid? Ben je net moeder geworden? Of ben je verhuisd? Een levensveranderende gebeurtenis kan ervoor zorgen dat je veel alleen bent. Dit kan een eenzaam gevoel geven. In de cursus 'Vrienden Maken' leer je hoe je vriendschappen kunt opbouwen en behouden. Vrienden hebben is fijn en bovendien kan een vriend je steunen in moeilijke tijden.

In de cursus 'Vrienden Maken' leer je hoe je vriendschappen kunt opbouwen en behouden. Het hebben van Vrienden is fijn en ze kunnen je steunen in moeilijke tijden. Aantal deelnemers: 6 - 8, er een gesprek vooraf om jouw situatie te bekijken. Kosten: 30 euro voor de gehele cursus.

Voor wie?
Volwassenen die nieuwe mensen willen ontmoeten of hun sociale netwerk willen uitbreiden.
Organisatie
Monica Bunnik en gemeente Noordwijk
06 10 69 29 11
Ga naar de website
Cursus, Trainingen en Ontmoetingsgroepen

"MEE organiseert regelmatig gratis cursussen, trainingen en ontmoetingsgroepen in verschillende woonplaatsen. Ook voor ouders, broers, zussen, partners en mantelzorgers.  O.a. Opvoeden & Zo; Weerbaarheidstraining; Ontmoetingsplek autisme; Zwanger; Omgaan met geld; sociale vaardigheid kinderen.

Wordt een training niet aangeboden in uw gemeente? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken."

Voor wie?
Iedereen
Organisatie
MEE
06 10 73 38 50
Ga naar de website
Dagbesteding 'Eb en Vloed' in Jeroen

U brengt een of meer dagdelen van de week door in Jeroen in een gezellige ontmoetingsruimte. U wordt gastvrij ontvangen en kunt deelnemen aan activiteiten die u aanspreken.

Voor wie?
Senioren die zelfstandig thuis wonen
Organisatie
Woonzorglocatie Jeroen, Marente
Ga naar de website
Dagliefkindje Miskraam Informatie Website

Deze website geeft antwoorden op vragen zoals; Wat is een miskraam? Wat kan ik verwachten? Wanneer moet ik een dokter bellen? Mag je een foetus begraven of cremeren? Hoe kan ik het verlies van mijn kindje een plekje geven?

Voor wie?
Voor mensen die een miskraam verwachten, hebben gehad of informatie zoeken rond het onderwerp miskraam
Organisatie
Jozette de Kan,eigenaresse 'Dagliefkindje'
Ga naar de website
Diagnose stelling

Diagnostiek van algemene psychiatrie

Voor wie?
0-23 jaar, soms tot 30 jaar voor cliënten in zorg
Organisatie
Prodeba
088 120 33 00
Ga naar de website
Diagnostiek, consultatie, advies en informatie

De Specialistenpool van MEE bestaat uit een team van ervaren psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in mensen die leven met een beperking. De expertise is gericht op kinderen en volwassenen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking/ ontwikkelingsachterstand, autismespectrumstoornis en/of niet-aangeboren hersenletsel. Wij verrichten onderzoek naar cliënten in interactie met hun omgeving. Op basis daarvan geven wij advies op maat op verschillende levensgebieden zoals werk, wonen, vrije tijd, financiën, onderwijs en ontwikkeling. Neem vrijblijvend contact op voor informatie.

Voor wie?
Iedereen
Organisatie
MEE
088 775 20 00
Ga naar de website
Een tegen eenzaamheid

Eenzaamheid komt vaker voor dan je denkt. Vaak wordt hierbij aan ouderen gedacht, maar ook in andere leeftijdsgroepen komt eenzaamheid voor. Eenzaam zijn betekent het gevoel van niet of weinig contact met andere mensen hebben. Soms is er wel contact, maar dit is kort en zakelijk en dus niet persoonlijk. Als er niemand is om een persoonlijk gesprek mee te voeren of gevoelens mee te delen, dan kan diegene zich steeds eenzamer gaan voelen. Ken je iemand die eenzaam is en maak je je zorgen?

Geef dan een seintje.

Voel je je zelf eenzaam? Dan kun je contact opnemen met een welzijnsconsulent van Welzijn Noordwijk. zie website

Voor wie?
Iedereen die iemand kent die eenzaam is of daar een vermoeden van heeft.
Organisatie
Signaalpunt tegen Eenzaamheid
Ga naar de website
Eropuit met Marente

Gezellig eropuit, samen met andere Marente-leden. Speciaal voor u organiseren wij regelmatig activiteiten en uitjes in de omgeving. U kunt exclusief genieten van culturele en muzikale uitstapjes en deelnemen aan creatieve en smaakvolle activiteiten.

Voor wie?
senioren
Organisatie
Ledenservice Marente
Ga naar de website
Facebookgroep Noordwijk International

Naast de Nederlandse mensen, heeft Noordwijk een brede internationale mensenkring. Mensen uit diverse landen komen hier werken of voor prive redenen en verblijven in dit prachtige dorp voor meerdere jaren of zelfs voor altijd. Hiervoor is er een facebookpagina aangemaakt om internationale mensen te helpen en ondersteunen.

Voor wie?
Iedereen
Organisatie
Facebookgroep Noordwijk International
Ga naar de website
Financiëel beheer en coaching

Door middel van financiële coaching en/of financieel beheer dragen wij graag bij om mensen weer financiëel op het goede pad te krijgen en te houden! Wij leveren maatwerk en werken met een persoonlijke aanpak.

Voor wie?
Volwassenen
Organisatie
Jacoba Wallet van Wallet Support
Ga naar de website
Financiële coaching

Wij coachen mensen (met of zonder schulden) die minder goed met geld om kunnen gaan waardoor financiële problemen, geldstress en/of schulden kunnen ontstaan. Dit kan ontstaan door bv een scheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag of overlijden.

Voor wie?
Alle leeftijden
Organisatie
Budgetcoach West
071 361 90 09
Ga naar de website
Financiële ondersteuning om mensen verder te helpen

Samen brengen we de financiële situatie en het bestedingspatroon in kaart.

Voor wie?
Onze doelgroep is vanaf 18 jaar en kent geen eindleeftijd.
Organisatie
De Duijf Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
071 887 09 64
Ga naar de website
Fleur de Dag; ouderen begeleiding en gezelschap op maat

Wij bieden ouderen begeleiding en gezelschap op maat. Fleur de Dag geeft één op één aandacht, ontzorgt en is aanvullend op familie, mantelzorger en beroepskracht.

Voor wie?
Ouderen
Organisatie
Fleur de dag
06 30 64 43 94 of 06 55 38 15 39
Ga naar de website
Friends United Sportclub

Friends United is een unieke sportclub voor kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij een reguliere sportvereniging. Kinderen en jongeren (6 tm 30 jaar) maken kennis met diverse sporten d.m.v. verschillende sportclinics. Het is een veilige plek waar ze kunnen sporten onder deskundige begeleiding. De thuisbasis voor Friends United is het sportpark Duinwetering in Noordwijk.

Voor wie?
Kinderen en jongeren tussen de 6 en 30 jaar.
Organisatie
Friends United
06 30 93 89 98
Ga naar de website
Fundagen voor jonge mantelzorgers

Speciaal voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van 6 tot 16 jaar bieden wij fundagen. Deze zijn overal in Nederland en hebben verschillende thema's: Muziek, Survival, Crea, etc. Ook online waar de kinderen veel gebruik van maken.

Voor wie?
Kinderen die opgroeien in een gezin waar een ouder of brus een chronische aandoening hebben. Kinderen stromen in vanaf 6 jaar en stromen uit als ze 16 zijn.
Organisatie
Funcare4kids
Ga naar de website
GeZZond Check

De GeZZond Check kan eventuele gezondheidsrisico’s aan het licht brengen zodat u hier tijdig iets aan kunt doen. Een verpleegkundige checkt uw lengte en gewicht, bloeddruk, longcapaciteit, cholesterolgehalte en bloedsuikerspiegel en geeft u advies.

Voor wie?
alle leeftijden
Organisatie
Ledenservice Marente
Ga naar de website
Goed bezig leefstijl

Goed Bezig Noordwijk staat voor: Samen naar een gezonde en actieve leefstijl. Daarmee wordt de Noordwijker bewuster van zijn leefstijl en is de mogelijkheid om een gezonde keuze te maken.

Voor wie?
Kinderen en hun ouders ( 0-12 jaar) en diens professionals
Organisatie
Sportbedrijf Noordwijk
06 33 37 02 36
Ga naar de website
Gratis juridisch advies

Bij de Leidse Rechtswinkel kunt u terecht voor kosteloos juridisch advies bij onze afdelingen: arbeidsrecht, belastingrecht, consumentenrecht, immigratierecht, personen- en familierecht, strafrecht & burgerlijk proces recht en wonen en overheid.

Voor wie?
Alle leeftijden
Organisatie
De Leidse Rechtswinkel
071 514 15 16
Ga naar de website
Grip & Glans

Grip & Glans is een groepscursus waar we ons richten op positiever in het leven staan, je zelfvertrouwen te vergroten, iets gaan doen wat belangrijk voor jou is en leren om meer initiatief te nemen.

Voor wie?
Alle leeftijden
Organisatie
Welzijn Noordwijk
06 40 56 70 77
Ga naar de website
Groepsbegeleiding 'boerderij'

Als aanvulling op de individuele ambulante begeleiding kunnen jeugdcliënten in de leeftijdscategorie 5 tot 18 jaar gebruik maken van de individuele groepsbegeleiding op de boerderij in Zoeterwoude.

Voor wie?
5 tot 18 jaar
Organisatie
Prodeba
088 120 33 00
Ga naar de website
Hardlopen en bewegen met NSL

De NSL biedt door hardlopen in groepsverband inspanning en ontspanning. Onder deskundige begeleiding in de bossen, duinen, strand en in de winter ook interval op de baan. Ons doel is het bevorderen van het hardlopen op lange afstanden. Zowel recreatief als wedstrijdgericht, maar altijd met gezelligheid voorop!

Voor wie?
16+
Organisatie
Atletiekvereniging Noordwijkerhoutse StrandLopers
Ga naar de website
Heilzame Zeebadplaats

In Noordwijk komen gezond leven, gezond recreëren en gezond blijven samen. Waarvan de oorsprong ligt in de heilzame elementen die van nature aanwezig zijn: in het zeewater, de lucht, het klimaat en de omgeving.

Voor wie?
Iedereen
Organisatie
Gemeente Noordwijk
Ga naar de website
Help mee als vrijwilliger bij de Zonnebloem

Er zijn veel mensen die door een lichamelijk beperking minder makkelijk erop uit trekken, hierdoor ontstaat eenzaamheid. Wij van de Zonnebloem doorbreken dit door heel uiteenlopende activiteiten. Help jij mee?

Voor wie?
Iedereen
Organisatie
De Zonnebloem Gemeente Noordwijk
Ga naar de website
Het Breinhuis

Het BREINHUIS fungeert als Informatiepunt Dementie. Men kan bij ons terecht met vragen rondom dementie. Het is de bedoeling om laagdrempelig met elkaar in gesprek te komen en opties te onderzoeken, waardoor iemand langer en comfortabeler thuis kan blijven wonen.

Voor wie?
Iedereen die te maken heeft met dementie
Organisatie
Groot Hoogwaak
06 54 30 15 35
Ga naar de website
Home- Start Opvoedingsondersteuning

Home Start is een preventief programma voor opvoedondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar en vanaf 28 weken zwangerschap, die in een stressvolle situatie zitten en steuntje in de rug kunnen gebruiken met wekelijkse huisbezoeken van 2-3 uur.

Doelstelling is het voorkomen van ernstige opvoedproblemen, het vergroten van de zelfredzaamheid en de sociale netwerken van ouders, en gezinnen aanmoedigen gebruik te maken van beschikbare diensten en voorzieningen.

Voor wie?
Ouders vanaf 18 jaar en/of 28 weken zwangerschap die steuntje kunnen gebruiken
Organisatie
Humanitas Home Start Duin- en Bollenstreek
Ga naar de website
Huishoudelijke Ondersteuning Matilda

Om mantelzorgers te ondersteunen biedt Thuiszorg Matilda huishoudelijke ondersteuning aan.

Voor wie?
Volwassen met hulpbehoeving in de huishouding
Organisatie
Thuiszorg Matilda Nederland B.V.
076 300 12 09
Ga naar de website
Huishoudelijke hulp (particulier) Meerzorg

Hulp in de huishouding nodig? Bij Meerzorg bied u een vaste, betrouwbare hulp die bij u past.

Voor wie?
Zelfstandig wonende ouderen (60+)
Organisatie
Meerzorg
Ga naar de website
Huishoudelijke ondersteuning Alfa & Zorg

Alfa & Zorg Thuiszorg biedt u ondersteuning bij het huishouden. Zo kunt u zolang mogelijk zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Voor wie?
Senioren en hulpbehoevende
Organisatie
Alfa & Zorg thuiszorg
085 760 25 09
Ga naar de website
Huishoudelijke ondersteuning Groenoordzorgt

Wij nemen taken zoals opruimen, schoonmaak en de was uit handen. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol, zij bespreken met u uw persoonlijke situatie en stellen een indicatie op. Samen met GroenoordZorgt stellen wij een zorgplan op met de taken naar aanleiding van de indicatie.

Voor wie?
Thuiswonenden en hulp nodig bij huishouding
Organisatie
Groenoord Zorgt
071 515 05 05
Ga naar de website
Hulp voor mensen met slechthorendheid en doofheid

Geestelijke gezondheidszorg en hulp bij het dagelijks functioneren. Onze hulpverlening is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen.

Voor wie?
Mensen met slechthorendheid en doofheid, en hun directe omgeving
Organisatie
GGMD
088 432 17 99
Ga naar de website
Humanitas Steun bij Verlies

Een luisterend oor bieden aan mensen die te maken hebben met rouw en verlies. Naast steun bij verlies van een dierbare naaste, bieden we ook steun bij het rouwen om verlies van gezondheid, werk of verlies door echtscheiding.

Voor wie?
Iedereen die rouwt om een groot verlies
Organisatie
Humanitas Rijnland - Steun bij Verlies
06 13 12 35 75
Ga naar de website
Iedere zaterdag avontuur bij Scouting Norvicus

Scouting Norvicus is een waterscoutinggroep die iedere zaterdag op en rond het water te vinden zijn. Naast het zeilen, kanoën en roeien leren de jeugdleden ook koken, samenwerken en zelfstandig worden. Vanaf 6 jaar ben je welkom.

Voor wie?
Jeugd van 6-18 jaar en leiding/ vrijwilligers/ klussers van 18 - 100
Organisatie
Scouting Norvicus
Ga naar de website
Iets betekenen als vrijwilliger

We houden van onze vrije tijd, maar willen het wel betekenis geven. We maken herinneringen met mensen. Als vrijwilliger draag je daar zeker een steentje aan bij. Je doet iets voor een ander en leert zelf ook weer nieuwe mensen kennen.

Voor wie?
Iedereen die iets voor een ander wilt beteken
Organisatie
Welzijn Noordwijk
06 40 23 71 65
Ga naar de website
Inloophuis Scarabee Leiden

Wij bieden (psychosociale) ondersteuning voor mensen die geraakt zijn door kanker. Niet alleen voor mensen die zelf geraakt zijn door kanker, ook voor naasten, familie en anderen. Dat kan door een-op-een een luisterend oor te bieden en te ondersteunen of met lotgenoten in gesprek te gaan. Tevens worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals yoga, schilderen, fotografie, mindfulness, wandelen, heart pillows maken, voetzoolreflexmassage, en de Kids groep. Hierbij staat de activiteit op de voorgrond en ben je samen met anderen bezig.

Voor wie?
Iedereen die geraakt is door kanker. Voor 6-12 en 12-18 jr is er een speciale groep
Organisatie
Inloophuis Scarabee Leiden
Ga naar de website
Jeugd GGZ

Eleos biedt jeugd-GGZ aan kinderen en jongeren met psychische, psychiatrische of psychosociale klachten of problemen.

Voor wie?
Jeugd tot 18 jaar
Organisatie
Eleos
088 892 00 60
Ga naar de website
Jeugd specialistische begeleiding thuis

Eleos kan je een steun in de rug geven door thuisbegeleiding. Met deze begeleiding helpen we je bij jou thuis, in je eigen omgeving, zodat je weer grip op je leven krijgt.

Voor wie?
Jeugd tot 18 jaar
Organisatie
Eleos
088 892 19 84
Ga naar de website
Jeugdfonds Sport en cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de sport- of cultuuractiviteit voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Hierdoor kunnen deze kinderen toch meedoen met sport, muziek-, zwemles of andere sportieve of creatieve activiteit.

Voor wie?
tot 18 jaar
Organisatie
Jeugdfonds Sport en Cultuur (Zuid Holland)
0174 24 49 40
Ga naar de website
Jeugdhulpverlening

Individuele kindcoaching, sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining 'De Coole Kikker' (groepstraining), KIES (groepstraining voor kinderen in echtscheiding situaties).

Voor wie?
Kinderen
Organisatie
Jeugd en gezinsteam Noordwijk
071 204 05 01
Ga naar de website
Jongeren begeleiding en training

De Krachttuin verzorgt op het terrein van De Dierenhoeve begeleiding en training aan kinderen en jongeren t/m 18 jaar. Het doel is de kinderen en jongeren weer hun eigen, natuurlijke kracht te laten ervaren waardoor zij zich beter staande kunnen houden in de buitenwereld. De therapeutische sessies op De Dierenhoeve brengen je in je eigen energie waardoor je meer lichaamsbewustzijn ervaart. Daarmee krijg je meer vertrouwen in jezelf en de wereld om je heen en wordt je weerbaarheid vergroot.

Voor wie?
Jongeren t/m 18 jaar
Organisatie
De Dierenhoeve
Ga naar de website
Kapper aan huis

De kappers komen naar u toe en geven u een professionele kappersbehandeling in uw eigen omgeving. Ze knippen, föhnen, watergoven, permanenten en/of verven uw haar. Als u iets anders wenst, kunt u het altijd vragen.

Voor wie?
Senioren
Organisatie
Ledenservice Marente
071 409 33 85
Ga naar de website
Katholieke Bond van Ouderen

Wij bieden de ouderen van Noordwijk activiteiten en op sommige terreinen educatie, alsmede het behartigen van de belangen van ouderen met name tegenover de Gemeente.

Voor wie?
50+
Organisatie
KBO Noordwijk
06 21 89 77 27
Ga naar de website
Koffie+ (plus)

Bij Koffie+ is iedereen welkom. Tijdens een gezellige online koffieochtend ontmoeten mensen elkaar en raken in gesprek aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit.

Voor wie?
50+
Organisatie
Bibliotheek Bollenstreek
0252 37 36 21
Ga naar de website
Kortdurend verblijf Groot Hoogwaak

Wij bieden u de mogelijkheid tijdelijk te verblijven met alle zorg- & dienstverlening die nodig is in een veilige omgeving. De tijdelijkheid varieert van 1 dag én nacht per week tot maximaal 3 maanden bij herstelzorg (met een optie op verlening van maximaal 3 maanden).

Wenst u bij Groot Hoogwaak te herstellen na een ziekenhuisopname? Wilt u er even tussenuit om tijdelijk de zorg voor uw naaste(n) te ontlasten? Of wilt u op vakantie of bezoek gaan in Noordwijk en heeft u overnachting met zorg nodig?

Voor wie?
senioren
Organisatie
Groot Hoogwaak
071 368 87 89
Ga naar de website
Krachtvangen

"Ga je mee krachtvangen?" Jozette de Kan geeft vanuit haar werk-en persoonlijke ervaring krachtgesprekken. Met een luisterend oor en tips bekijkt ze hoe jij je kracht terug zou kunnen vinden (en uit de donkere wolk van rouw kunt stappen).

Voor wie?
Volwassenen en kinderen die een verlieservaring hebben meegemaakt.
Organisatie
Jozette de Kan, eigenaresse 'Krachtvangen'
Ga naar de website
LVB ondersteuning

Ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking en zijn/haar verzorgers.

Voor wie?
Mensen met een licht verstandelijke beperking
Organisatie
Jeugd en gezinsteam Noordwijk
071 204 05 01
Ga naar de website
Leer- en werkbegeleiding vanaf 18 jaar

Naast dat De Dierenhoeve een plek biedt waar kinderen kennis kunnen maken met dieren, biedt zij ook dagbesteding en (opleidings-)trajecten aan gericht op toeleiding naar betaald werk. De Dierenhoeve werkt daarbij samen met Actor Consultancy en haar partner Bling begeleiding.

Op de boerderij bieden wij een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving. Begeleiding is gericht op samenwerking en persoonlijke ontwikkeling waarbij voor eenieder passend en uitdagend werk wordt aangeboden.

Heb je zin om mee te werken op De Dierenhoeve? Kijk dan voor meer informatie op de website van Actor Consultancy.

Voor wie?
Vanaf 18 jaar
Organisatie
De Dierenhoeve
071 515 02 40
Ga naar de website
Leeskring meedoen of opstarten

Leeskringen worden door de bibliotheek op aanvraag georganiseerd. Inwoners kunnen zelf aangeven waar ze belangstelling voor hebben.

Neem contact op met de leeskring via hun website of zie contactgegevens.

Voor wie?
Volwassenen
Organisatie
Bibliotheek Bollenstreek
071 523 73 51
Ga naar de website
Leeskringen

Leeskringen worden door de bibliotheek op aanvraag georganiseerd. Inwoners kunnen zelf aangeven waar ze belangstelling voor hebben.

Voor wie?
Volwassenen
Organisatie
Bibliotheek Bollenstreek
071 523 73 51
Ga naar de website
Lichamelijk functioneren

Begeleiden in fysieke gesteldheid en de zelfzorg. Handen en voeten geven om prettiger in je vel te zitten.

Voor wie?
Volwassenen
Organisatie
De Duijf Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
071 887 09 64
Ga naar de website
Lokaal Loket Noordwijk / Voor Ieder1

"Iedereen kan in de problemen raken. Dan is het belangrijk om snel hulp te zoeken zodat het niet erger wordt.

Of je nu een eenvoudige vraag hebt, of meerdere lastige problemen. Bij ons werken mensen met kennis op een speciaal vlak. Zo zijn er hulpverleners die veel weten van opvoeden en opgroeien, relatieproblemen, ouderenzorg, Wmo, financiële problemen en het leven met een beperking. Maar ook mensen die weten welke voorzieningen en activiteiten er zijn in jouw wijk waar je gebruik van kunt maken."

Voor wie?
Organisatie
Lokaal Loket Noordwijk
071 204 05 01 / 071 366 02 95
Ga naar de website
Lokaal Loket Noordwijkerhout / Voor Ieder1

"Iedereen kan in de problemen raken. Dan is het belangrijk om snel hulp te zoeken zodat het niet erger wordt.

Of je nu een eenvoudige vraag hebt, of meerdere lastige problemen. Bij ons werken mensen met kennis op een speciaal vlak. Zo zijn er hulpverleners die veel weten van opvoeden en opgroeien, relatieproblemen, ouderenzorg, Wmo, financiële problemen en het leven met een beperking. Maar ook mensen die weten welke voorzieningen en activiteiten er zijn in jouw wijk waar je gebruik van kunt maken."

Voor wie?
Iedereen
Organisatie
Lokaal Loket Noordwijkerhout
0252 74 20 25 / 0252 34 38 00
Ga naar de website
Maaltijden aan huis van Marente

U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment vries- en koelverse maaltijden (ook dieetmaaltijden). Smaakvol, gemakkelijk en gezond. Ook kunt u een warme maaltijd geleverd krijgen. Vers en met natuurlijke ingrediënten bereid door ervaren koks.

Voor wie?
Senioren
Organisatie
Ledenservice Marente
071 409 33 85
Ga naar de website
Maatje of persoonlijke begeleiding

Uw maatje is er voor de gezelligheid en kan u begeleiden bij zeer uiteenlopende activiteiten.

Voor wie?
Zelfstandig wonende ouderen (60+)
Organisatie
Meerzorg
Ga naar de website
Magazine Leef!

Magazine Leef! is een informatie magazine voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk. Het wordt vier keer per jaar uitgegeven en verspreid in de gehele gemeente Noordwijk. Dit wordt gratis aangeboden wat kan door deelname van participanten uit het maatschappelijk en sociaal domein in Noordwijk. Het vertelt verhalen van mensen in de meest brede zin, maar altijd met een inspirerend verhaal voor aderen.

Voor wie?
Alle leeftijden
Organisatie
Buro Binnen
Ga naar de website
Mantelzorg ondersteuning Welzijn Noordwijk

Mantelzorgers zorgen vanuit een persoonlijke relatie voor een partner, ouder, kind of vriend die hulpbehoevend, (chronisch) ziek of gehandicapt is. Wij hebben ondersteuningsmogelijkheden samengesteld, waarmee wij mantelzorgers graag verder helpen. Wij denken met je mee, kunnen je adviseren, informeren en begeleiden bij praktische en emotionele ondersteuning. De mantelzorgconsulenten begrijpen wat je als mantelzorger tegen kan komen en wat je kan doen om dingen op een rijtje te zetten. Daarnaast kijken ze of er middelen zijn die je kunnen ondersteunen.

Voor wie?
mantelzorgers van jong tot oud. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 25 jaar.
Organisatie
Welzijn Noordwijk
06 55 45 67 79 of 06 38 67 92 54
Ga naar de website
Mantelzorg ondersteuning van ZorgMies Bollenstreek

U wilt natuurlijk het liefst zo lang mogelijk prettig thuis wonen. ZorgMies biedt een vaste thuishulp die u ondersteunt in het dagelijks leven. Dit doen wij als (mantelzorg) ondersteuning, maar ook 24 uur per dag als aanvulling op de reguliere thuiszorg.
Zorgmies geeft u als mantelzorger extra ondersteuning bij zorg van uw ouder of kind of u kunt hierdoor langer, prettig thuis blijven wonen.

Voor wie?
De belangrijkste doelgroep is senioren
Organisatie
ZorgMies Bollenstreek
06 48 62 78 14
Ga naar de website
Marente Danst

senioren

Blijf fit met Marente Danst, waarin een mix van verschillende dansstijlen wordt aangeboden, waaronder salsa, samba, chachacha, hiphop, jazz en moderne dans. De cursus wordt gegeven door dansdocent Jorien Boot in Noordwijk.

Voor wie?
Senioren
Organisatie
Ledenservice Marente
071 409 33 85
Ga naar de website
Meedenkers voor sociale ondersteuning

Met een speciaal ontworpen methode kan jij geholpen worden om jouw situatie te verhelderen en te verbeteren. Als je vanuit huis wilt werken is een online sessie een goede oplossing. We hebben beeldcontact en stellen jouw kwestie(s) op.

Voor wie?
Alle leeftijden
Organisatie
Meedenkersnetwerk
06 81 68 87 10
Ga naar de website
Meer bewegen voor ouderen en senioren!

Wat de beweeg les u oplevert? Gezondheidswinst en conditieverbetering! Want u werkt aan uw uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatievermogen, spierkracht en evenwichtsgevoel. U bent actief in een ongedwongen groep u leert nieuwe mensen kennen.

Voor wie?
Deelname vanaf 55+ (mobiel en minder mobiel)
Organisatie
KBO Noordwijk en Noordwijkerhout
06 30 57 25 91
Ga naar de website
Meetup

Om je heen zie je veel mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten. Er worden activiteiten georganiseerd, er zijn online allerlei middelen beschikbaar. Vaak zijn deze initiatieven gericht op daten. Wat nou als er een plek is waar je makkelijk binnen kan lopen? Waar je gezellig een gesprek kan aanknopen of mee kan doen met een pubquiz, zonder bepaalde verwachtingen? Een leuke plek om mensen te ontmoeten en je interesses te delen, dat is wat we met Meetup@Noordwijk willen creëren.

Voor wie?
Met maatje fietsen

Fietsmaatjes Noordwijk richt zich op mensen die graag nog willen fietsen, maar dat zelfstandig niet meer kunnen of durven. De stichting heeft zes duofietsen. Naast elkaar zittend fietst de cliënt samen met een maatje door Noordwijk en omgeving.

Voor wie?
Mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen
Organisatie
Fietsmaatjes
071 361 18 29
Ga naar de website
Moti-4 gesprekken

Je hebt vier gesprekken met een deskundige die ook veel weet over middelengebruik of gamen. Geen drammerige adviezen en lastige vragen. Een gesprek over wat het voor jou betekent en wat je er verder mee zou willen. Het uiteindelijke doel is om het verder ontwikkelen van problematisch gebruik te voorkomen en waar mogelijk terug te dringen. Het vier gesprekken traject is een preventief aanbod en geen hulpverleningsaanbod.

Informatie of aanmelden: preventie@brijder.nl / 088 - 358 22 60"

Voor wie?
Jeugd 14 tot 24 jaar, met (beginnend) problematische tmiddelengebruik, gokken of gamen.
Organisatie
Brijder
Ga naar de website
Nederlands leren met plezier

Wekelijkse gezellige bijeenkomst waarbij we op een leuke, laagdrempelige manier met de Nederlandse taal bezig zijn.

Voor wie?
Alle Noordwijkers die op een gezellige manier hun Nederlands willen verbeteren.
Organisatie
Welzijn Noordwijk
06 40 15 25 95
Ga naar de website
Noordwijk Actief

Hét sport, beweeg en culturele platform van de gemeente Noordwijk. Het sport- en culturele aanbod voor jong en oud zal overzichtelijk weergegeven worden op deze site. Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Voor wie?
Iedereen die actief wil zijn in Noordwijk
Organisatie
Welzijnskwartier, YoungPWR, Sportbedrijf Noordwijk
06 17 44 64 73
Ga naar de website
Ondersteuning bij vragen rondom administratie en geldzaken

Heb je vragen over je administratie, post van instanties of hulp nodig bij hetinvullen van formulieren? Welzijn Noordwijk heeft vrijwilligers beschikbaarvoor kleine vragen, zoals het opzeggen van een telefoonabonnement, het meelezenvan brieven van (financiële) instanties en invullen van (online) formulieren.Ze kunnen je ook helpen met vragen over o.a. toeslagen, verzekeringen envoorzieningen.; Het geven van tips bij het ordenen van je administratie ombeter inzicht te krijgen in je financiën kan natuurlijk ook. Neem contact opmet Welzijn Noordwijk om een afspraak te maken.

Voor wie?
Iedereen met administratieve- en/of geldgerelateerde vragen
Organisatie
Welzijn Noordwijk
071 711 4334
Ga naar de website
Ondersteuning van een vrijwilliger

Als je een vrijwilliger zoekt om een kopje koffie mee te drinken, een wandeling te maken, voor een klusje thuis of voor een ritje naar het ziekenhuis, kun je terecht bij Welzijn Noordwijk. Wij helpen je graag verder.

Voor wie?
Iedereen die een samen met een vrijwilliger iets wilt ondernemen
Organisatie
Welzijn Noordwijk
06 40 23 71 65
Ga naar de website
Onderwijs zorgcombinatie

Door inzet van de intensieve gespecialiseerde begeleiding op school kan voorkomen worden dat een kind uitvalt of thuis komt te zitten.

Voor wie?
5-13 jaar
Organisatie
Prodeba
088 120 33 00
Ga naar de website
Online Psychosociale Ondersteuning en Coaching

Met een speciaal ontworpen tool kan ik jou helpen jouw situatie te verhelderen en te verbeteren. Als je vanuit huis wilt werken is een online sessie een goede oplossing. We hebben beeldcontact en stellen jouw kwestie(s) op.

Voor wie?
Volwassenen
Organisatie
Mirjam Rutten
06 12 42 61 08
Ga naar de website
OntmoEten

OntmoEten is een project tegen eenzaamheid waarbij met elkaar een maaltijd wordt bereid en genuttigd. Er zijn verschillende groepen, die zich van elkaar onderscheiden door wel/niet de inzet van begeleiding, vrijwilligers en de mate van zelfstandigheid van de groep. De projectgroepen maken gebruik van de locaties Het Trefpunt en De Wieken, van Welzijn Noordwijk en vinden eens in de 2 weken plaats. Je meldt je aan en met een medewerker OntmoEten bekijk je welke activiteit en groep van past bij jou. Bepalend is het wel/niet hebben van een sociaal vangnet. Project OntmoEten wordt gerealiseerd door Reuring i.s.m. Welzijn Noordwijk en de inzet van een coach.

Voor wie?
Iedereen die meer behoefte heeft aan sociale contacten
Organisatie
Reuring `s Heeren Loo & Welzijn Noordwijk in samenwerking met gemeente Noordwijk.
06 50 61 01 35
Ga naar de website
Ontmoeting en activiteiten, dagbesteding

Langeveldshof is een gezellig ontmoetingscentrum dat dagactiviteiten biedt in de Bollenstreek. We zijn er voor mensen die overdag niet alleen willen of kunnen zijn en structuur of hulp nodig hebben. Wij doen dat kleinschalig en laagdrempelig.

Voor wie?
Volwassenen
Organisatie
Langevedshof (WeShareCare
06 40 04 19 85
Ga naar de website
Oogcafé Sassenheim

Een oogcafé is een plek waar mensen met een oogaandoening elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Regelmatig staat het oogcafé in het teken van een bepaald thema.

Voor wie?
Mensen met een oogaandoening/ visuele beperking en hun familie/omgeving
Organisatie
Oogvereniging
06 48 97 15 89
Ga naar de website
Op bezoek aan huis

Wanneer je door een lichamelijke beperking minder makkelijk erop uittrekt, dan is het extra leuk als je bezoek aan huis krijgt. Een vrijwilliger van De Zonnebloem komt graag bij je langs.

Voor wie?
Volwassenen met een fysieke beperking
Organisatie
De Zonnebloem Gemeente Noordwijk
Ga naar de website

Heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt? Probeer andere omschrijving
of stuur een bericht via de contactpagina en wij nemen contact met u op.